XIA QUAN                                   夏昹

                                                (仲昭)

XIA QUI                                       夏圭

XIANG SHENG MO                       項聖模

XIAO HAN                                   蕭嫺

XIAO SUN                                    蕭愻

                                                (謙中)

XIE SHI CHEN                              謝時臣   

XIE ZHI LUI                                  謝稚枊

XU BEI HONG   1                         徐悲鴻

XU BEI HONG   2

XU BON DA                                 徐邦達

XU BUN                                       徐賁

XU CAO                                      徐操

XU GU                                         虛谷

XU HAY                                       徐熈

                                                  雪竹圖

   

XU LUR LUR                                徐樂樂

XU SAN GENG                             徐三庚

XU SHI CHANG                            徐世昌

XU WEI                                        徐渭

XUI DAO NING                            許道寧

XUI LIN LU                                  許麟盧

YA MIN                                       亞民

YA MING                                     亞明

YAN BO LONG                             顏伯龍

YAN MEI HUA                              顏梅華

YAN WEN GUI                              燕文貴

YANG JIN                                    楊晉

YANG GONG TI                           楊公褆

YANG SAN SHEN                         楊善深

YANG YI SUN                              楊沂孫

YAO GUY                                    饒介

YI BING SHOU                             伊秉綬

YIP CHIN YU                                葉淺予

YU FEI' AN                                  于非闇

YU FONG                                    禹方

YU GI XIR                                    于志學

YU HE                                         兪和

YU SANG                                     余省

YU GI ZHENG                              俞致貞

YU XI NING                                 于希寧

YU YOU REN                               于右任

YU ZHI DING                               禹之鼎

YUAN JIANG                                袁江

YUAN YAO                                  袁耀

YUN SHOU PING                          惲夀平

ZANG MO                                    盛懋

ZHANG BAI YING                         張伯英

ZHANG DA QIAN                         張大千

ZHANG DAI YU                            張大羽

ZHANG DING                               張仃

ZHANG FEI                                  張暉

ZHANG GAI WENG                       張嘉頴

ZHANG GI HE                              張志和

ZHANG HE GOUT                        張可久

ZHANG LO                                  張路

ZHANG POON                             張槃

ZHANG SIN                                 張先

ZHANG RUI TU                            張瑞圖

ZHANG SHAN ZI                          張善孖

ZHANG WEN TAO                        張問陶

ZHANG YOK                                張旭

ZHANG ZHAO XIANG                   張兆祥

ZHANG ZI GI                               張子濟

ZHAI YUAN SHEN                        翟院深

ZHAO BUN                                  趙斌

ZHAO FU                                    趙黻

ZHAO GON                                 趙幹

                                              江行初雪圖


ZHAO JON MU                            趙仲穆

ZHAO MON YUN                         趙望雲

ZHAO PA QUR                            趙伯駒

江山秋色圖

                                         

ZHAO PA SHAI                             趙伯驌

ZHAO PUI CHOR                          趙樸初

ZHAO SHAO ANG                        趙少昂

ZHAO YONG                                趙雍

ZHAO YUN HE                             趙雲壡

ZHAO ZHI ANG                            趙子昂

ZHAO ZHI QIAN                           趙之謙

ZHENG BAN QIAO                        鄭板橋

ZHENG FU                                   鄭簠

ZHENG LAI KWONG                     鄭乃珖

ZHENG SHAN                              鄭珊

ZHENG XIAO XU                          鄭考胥

ZHOU BAI QI                               周伯琦

ZHOU CHEN                                周臣

ZHOU SI CONG                           周思聰

ZHOU XUN                                  周璕

ZHOU ZHI MIAN                          周之冤

ZHU CHIN                                   朱偁

ZHU DA RUN                               朱德潤

ZHU DURN                                  朱端

ZHU HUA NAN                            朱華南

ZHU LAN CHOI                            朱良材

ZHU MEI TWIN                            朱梅邨

ZHU QI ZHAN                             朱屺瞻

ZHU SHEN                                  朱審

ZHU YUN MING                           祝允明

                                                 (枝山)

ZOU YI QUI                                 鄒一桂

ZOU ZONG TONG                       左宗棠HUI HO YIN - 許浩然山水畫作

HUANG SHEN      黄慎

中國書畫 (2)  CHINESE PAINTING 2

静學軒網上藝術博物

THE COLLECTORMART ONLINE ART MUSEUM

PAN GUNG SHOU                   潘恭夀

PAN JIN YON                          潘振鏞

PAN TIAN SHOU                     潘天夀

PAN TONG                             潘嵐

PENG YAN                              彭暘

PRINTED PAINTINGS               印刷品

PU HUA                                  蒲華

PU QUAN                               溥佺

PU RU                                    溥儒

PU ZUO                                  溥佐

QI BAI SHI                              齊白石

QI GONG                                啟功

QI KUN                                  祁崑

QIAN HUI AN                          錢慧安

QIAN SHOU TIE                      錢痩鐡

QIAN SONG YAN                    錢松嵒

QIAN TAO                              錢杜

QIAN WEI CHENG                   錢維城

QIN LAN YUN                         秦嶺雲

QIU YING                               仇英

QUAN LIANG                          關良

QUE LAN                                闕嵐

REN IN FA                              任仁發

REN XI ONG                           任渭長

REN XUN                               任薰

REN YI                                   任頣(伯年)

REN YU                                  任預

REN ZHONG                           任重

SAI MENG HAI                        沙孟海

SHEN DUO                             沈度

SHEN GI HAN                         沈自卿

SHEN JU BEN                          沈竹賓

SHEN MEI                               沈梅

SHEN PAN                              沈鵬

SHEN QUAN                           沈銓

SHEN SIM HAI                        沈心海

SHEN SI CUNG                       沈士充

SHEN ZHOU                           沈周


SHU TONG                             舒同

SHI GAI                                  石谿

SHI GAO LIANG                      史國良

SHI QI                                    石齊

SHI RU                                   石魯

SHI TAO                                 石濤

SHI TIN HONG                        薛天行

SI DAI WEI                              施大畏

SONG CAO                             宋曹

SONG HUI ZONG                    宋徽宗

SONG WEN GI                         宋文治

SONG YU QUI                         宋雨桂

SU LIU PENG                           蘇六朋

SU REN SHAN                         蘇仁山

SU SHI                                    蘇軾

SUN DUO                               孫鐸

SUN QI FANG                         孫其峯

SUN MAN                               孫文(中山)

TANG BO FU                          唐伯虎

TANG DI                                唐棣

TANG YI FEN                          湯貽汾

TANG YUN                             唐雲

TAO LENG YUE                       陶冷月

TIN SI KWONG                        田世光

TING SHAO KUONG                丁紹光

WANG CHENG XI                    王成喜

WANG DUO                            王鐸

WANG FERN PANG                  王寬鵬

WANG GE YI                           王个簃

WANG GOU                            王玖

WANG HUI                              王翬

WANG JIAN                             王鑑

WANG LI                                 王禮

WANG MEI FANG (1)               王美芳

WANG MEI FANG (2)

WANG MIAN                           王冤

WANG MING MING                 王明明

WANG MONG                         王蒙

青卞隱居圖

WANG RUIN                            王緩

WANG SAN PU                        汪承霈

WANG SHEN SHEG                  汪慎生

WANG SHI MIN                       王時敏

WANG SHI SHEN                     汪士慎

WANG SU                               王素

WANG CHONG                        王寵

WANG WEN JI                         王文治

WANG WEI LAC                       王維烈

WANG XI JIN                           王西京

WANG XI MONG                     王希孟

千里江山圖仿本


WANG XUE HAO                     王學浩

WANT XUE TAO                      王雪濤

WANG YONG                          王鏞

WANG YO TONG                    王友棠

WANG YO ZHENG                   王有政

WANG YUON                          王淵

WANG ZHEN                           王震

WANG ZHEN PAN                   王振鵬

WANG ZI WU                          王子武

WANG ZIN                              王詵

WEI ZEN GAN                          魏臣綱

WEI ZI XI                                 魏紫煕

WEN BAI YEN                          文伯仁

WEN DIM                                文点

WEN GAI                                 文嘉

WEN PENG                              文彭

WEN TONG HE                        翁同龢

WEN YU HE                             文与可

WEN ZHENG MING                  文徵明

WU BIN                                   吳彬

WU BRIN                                 吳炳

WU CHANG SHUO                   吳昌碩

WU FEI ZHI                              吳弗之

WU GU XIANG                         吳榖祥

WU GUAN DAI                         吳觀岱

WU GUAN ZHONG                   吳冠中

WU HONG                               吳宏

WU HU FAN                            吳湖帆

WU LI                                     吳歷

WU SAN MING                        吳山明

WU SHAO XIAN                       吳小仙

WU SHI XIAN                          吳石仙

WU SONG FON                       武松房

WU ZHEN                               吳鎮

WU ZHENG                             吳徴(侍秋)

WU ZING HA                          吳青霞

WU ZHONG QI                        武中奇

WU ZUO REN                          吳作人